การลงทุนในตลาดหุ้น

เรื่องราวฐานรากที่น่าสนใจของ ตลาดค้าหุ้น หรือตลาดค้าหุ้น


ตลาดค้าหุ้น


ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทยหรือตลาดค้าหุ้น (Stock exchange of Thailand) เป็นศูนย์กลางเพื่อการค้าขายหลักทรัพย์ที่ถูกตั้งโดย พรบ.ตลาดหุ้นที่เมืองไทย พุทธศักราช2517 โดยคราวหลังได้มีการแก้ใขข้อบังคับ ทำให้การจัดการของตลาดหลักทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์และก็ตลาดหุ้น พุทธศักราช2535 แทน แล้วก็ในข้อบังคับดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นยังกำหนดให้มีหน่วยงานควบคุมดูแลตลาดหุ้นรวมทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกกันย่อว่า มายากลตำบล (ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ตลาดค้าหุ้น
แสดงว่าบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถประกาศขายหุ้นของตนให้กับบุคคลภายนอกได้ (หรือที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจะมิได้มีอิสระสำหรับการบริหารแล้วก็ดำเนินธุรกิจราวบริษัทปกติที่มิได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แม้กระนั้นการจัดการบริษัทรวมทั้งการจัดการงบประมาณต่างๆจำเป็นต้องทำอย่างเปิดเผย และก็ถ้าเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในบริษัท ได้แก่ บริษัทเผชิญความย่ำแย่อย่างหนัก เปลี่ยนเป้าหมายสำหรับในการประกอบกิจการ หรือกรณีอื่นๆที่จะกระทบต่อรองราคาหุ้น จำเป็นที่จะต้องรายงานเหตุแก่ มายากลตำบล เพื่อได้แจ้งให้พลเมืองได้รู้ถัดไป นอกนั้นยังมีเงื่อนใขอื่นอีกมากมายก่ายกองที่บังคับให้บริษัทมหาชนปฏิบัติ โดยเหตุนี้พสกนิกรอย่างเราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการซื้อหุ้นหรือการลงทุนที่ดีกับบริษัทในตลาดค้าหุ้นที่ปะเทศไทยนั้นมีความปลอดภัย และก็ชอบธรรมกับผู้ร่วมลงทุนอย่างพวกเราแน่ๆ

คำว่า หลักทรัพย์” ที่ทำงานซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดค้าหุ้นนั้นคนทั่วๆไปจะคิดถึงแต่ว่าหุ้นสิ่งเดียวแต่ว่าหลักทรัพย์ซึ่งสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นั้นมีอีกหลากหลายประเภทมากมายอย่างเช่น

ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งก็คือ เอกสารคำสัญญาที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะมอบให้แก่ผู้บริโภค และก็พวกเราสามารถเอาไปขายกลับให้แก่เมืองได้โดยจะได้ดอก (เป็นกรรมวิธีการที่เมืองกู้ยืมเงินจากประชากรเพื่อเอาไปดูแลงานต่างๆของภาครัฐ)

หุ้นกู้ หมายคือ เอกสารข้อตกลงที่คล้ายกับพันธบัตรรัฐบาลแม้กระนั้นเป็นการที่บริษัทเอกชนออกมาให้นักลงทุนได้ซื้อไป โดยจะมีส่วนต่างให้ตอนขายคืนด้วยเหมือนกัน ที่เรียกว่าหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทจะแบ่งยอดเงินที่ต้องการจะกู้ออกเป็นส่วนดังเช่นว่า ถ้าหากอยากเงิน 100 ล้านบาท บางทีก็อาจจะออกหุ้นกู้ ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท ฯลฯ )

โดยหลักทรัพย์สมบัติลักษณะแบบพันธบัตรรัฐบาลรวมทั้งหุ้นกู้นี้พวกเราจะเรีบกกันว่าตราสารหนี้สิน แม้กระนั้นหุ้นปกตินั้น พวกเราจะเรียกกันว่าตราสารทุน

Reference

investingchoices.in.th

Author: Floyd Hanson